AmaBhaca - The People of Madzikane kaZulu!

AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu

Who are they? Where are they? How do they live? What makes them tick?

Check back soon to get these answers and more answered as we CELEBRATE the life of AmaBhaca.

The History, The Present and the Future!

The Heritage, The Place, The Food, The Lifestyle, The Music, The Dance, The CULTURE yamaBhaca.

26 Responses to AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu

 1. I would love to get more information about our culture. Now i know where i am from.

  • Zulu khalimeshe Nofisa can u pls explain to me about the role of ngejane as uzulu cos they never mentioned anything about him in the history of kwa bhaca we here about makhaula,dabula,diko,ncaphayi etc & never mentioned ungejane or akanasabelo kubukhosi bakwa zulu

 2. Can you please elaborate more about Wushe people because in most villages are many especially in Mount Frere

 3. Yoliswa ndongeni says:

  Hi yoliwa ndiziva ndinovuyo kakhulu xandibona imvelaphi yethu iqhakambile kangaka angathi singayibona naku Mabonakude ukwenzela abanye abantu basazi ukuba singoo bani ndiyazidla ngokuba liBhaca kwam anditisoli nakancani nobandinyathsela kowuphi umhlaba nditshokahle ndithsi ndiliBhacakazi mna

 4. Mavitshekandile says:

  Mina ndiyatiqenya ukuba libhaca .ndiphuma kuswela uvitsheka umantala nkosi unabela njengetshanga ..kwekhu madzodza tiyabuya etakwabhaca ,guys am so proud

 5. When we fled from the Zulu Kingdom to uMzimkhulu, who was based there before our arrival and what was that nation called?

 6. Mfanezakhe Dzanibe says:

  Would you please explain to me the historic background of the Dzanibes

 7. Zanthus Lungisa says:

  I want to know Amancwabe where do they come from in the Bhaca people

 8. siyabonga nge info about amabhaca besithanda nokwazi ukuthi
  siwela ngakuphi kuma xhosa noma amazulu

 9. I just love reading about the Bhaca culture but is it posible to get more infomation on the Mvambi name , i think they originate from eLugangeni in Mount Frere.

 10. kanti umkhosi wakwabhaca/ noma isizwe sethu Siyobuyanini?

 11. Siyeke ukuzifaka phansi kwetinye inhlanga.

 12. Vuyo Velebhayi says:

  I would also like more info about Wushe being Wushe myself.My other clan names known to me are Mjoli,Mhlanyana,Fobe,Mlambo….

 13. E Mandileni,kwamhlola ongapheli.ndiyabonga kakhulu ngoku bona ibali okanye imvelaphi yethu thina mabhaca. kucace mhlophe okwekati emhlophe ehlungwini ukuba siphuma kwa zulu.

 14. Victoria Diko says:

  Thank you so much for this,please put more info about us.we were definately we are not Xhosa’s.When you meet even a xhosa and say you are a Xhosa they always say no ways!!!!uyintlanga wena!!!more especially eCape…Please guys let be proud of who we are not now change to speak xhosa like them.Proudly BHACA’s Qha

 15. Mina ngikhule ngazi ukuthi ngiwu mzulu phaqa futhi akujiki I’m from emzimkhulu wat I’ve noticed not wonke umuntu osemzimkhulu ukuthi yibhaca we are mix dere amabaca and amazulu

 16. ibambeni mabhaca akuthi

 17. @· Cetshwayo kaMpande etc…. of which nabanye abazibiza ngamaXhosa i.e. Bathembu etc. right now baphuma ngaphansi kozalo la Luzamane (The main man) originatorSiyabonga: iqini linye Bhaca Nation ayiwo amaZulu klaar (***Mnguni · Nkosinkulu · Mdlani · Luzumana · Malandela kaLuzumana · Ntombela kaMalandela · Zulu kaNtombela · Gumede kaZulu · Phunga kaGumede · Mageba kaGumede · Ndaba kaMageba **[this is the point where Bhaca’s originated]** · Jama kaNdaba · Senzangakhona kaJama · Shaka kaSenzangakhona · Dingane kaSenzangakhona · Mpande kaSenzangakhona of Zulu Kingship. So the main man is Mnguni. If you look at ours (Bhaca) Dilizintaba, ka Dingumhlaba, ka Mabhijela i, ka kaMthakathi, kaQoza ka Diko ka Ncaphayi, ka Madzikane, ka Khalimeshe, ka Vebi, ka Wabane, ka Didi, ka Zulu, ka Ntombela, ka Malandela, ka Dlungwana, ka Ndaba going back in the dayz etc…

 18. Mna ndingu MamWushe, Mjoli, Funeka, Thanana ofani yakhe ingu Tshaka. Ndilangazelela ukwazi ngeMvelaphi yalendlu yasemaWusheni.

 19. ngyabonga mina zngane zakwethu ngokwazi lasphuma khona… Mina nguZulu ,mageba,ndabezitha Sthuli skandaba ngenxa yokungaz kut uZulu ongokhalmeshe uvelakanjan ngimangele ngoba ngikhule mina engabizwa nhlobo kithi ngisho nasemsamo kodwa sengyathol kuth ai abakwethu ngith bayede kleyo ndawo

 20. Ndizitsweba amacala xa ndisiva isizukulu senkosi uMadzikane sithetha ngoluhlabo , chief Mchithwa Zulu unyakaza esengcwabeni xa nitsho kanje, qinani Mabhavamahlr yithabantu

 21. Amabhaca adabuka KwaZulu, elandela abathembhu, amamfengu namahlubu etc.

 22. UnGejane nguzulu uzalwa ybrother ka madzikane ekwakuthiwa nguMadiya manintsi amakhosi, unkos madzikane wayengazalwa yedwa wayenabafowabo, kufana nenkosi uMchithwa ngeke ufane uvengaye kodwa kwakuyinkosi eyaziwayo pha ko 1840s kusabambe uMamjucu a ozala inkos Makaula a!!thole lesilo.

 23. Vuyo Velebhayi says:

  ndinguWushe,Mjoli,Maphalala,Godla,Bhaca elinkone,inkonjane emnyama enquml’imilambo kuba ibhabha phezulu,Nonina,Qubulashe,Mswanzeli,Makholwa okwakhe,Ndlwane encane ngoswela yona,Masindza ngonyalu izizwane zisinda ngobulongwe,Dludlushe,Sondzaba,Wabane,Maqholo,Ndohle,Bekiso,Phathwa,Mthi owathi ukuwa wabhekisa eThukela,Nonkasa,Deyi,Notshikila,Mbedu,Sondzaba,Omaphungela esosini amakomitshi ekhona,Godongwana kaMjoli noBekwa,Mjoli kaWushe,Wushe kaFulwenja,Lufulenja kaMageba,bayethe dludlushe nina benkundla kaWushe.

 24. I’m c0nfused bc0z people who are called amabhaca are people who flere from their tribes {zulus xhosas swatis )met in umzikhulu started speaking their laugauges got use to each launguage began mixing azulu is zulu xhosa swati only that they can’t speak fully c0s of these tribes influence that’s why they are called bhacas

 25. i woulf like to know about the history of o Masango. they are also ama bhaca. wherevdid they originate and how did they become Masango