AmaBhaca - The People of Madzikane kaZulu!

AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu

Who are they? Where are they? How do they live? What makes them tick?

Check back soon to get these answers and more answered as we CELEBRATE the life of AmaBhaca.

The History, The Present and the Future!

The Heritage, The Place, The Food, The Lifestyle, The Music, The Dance, The CULTURE yamaBhaca.

14 Responses to AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu

 1. I would love to get more information about our culture. Now i know where i am from.

  • Zulu khalimeshe Nofisa can u pls explain to me about the role of ngejane as uzulu cos they never mentioned anything about him in the history of kwa bhaca we here about makhaula,dabula,diko,ncaphayi etc & never mentioned ungejane or akanasabelo kubukhosi bakwa zulu

 2. Can you please elaborate more about Wushe people because in most villages are many especially in Mount Frere

 3. Yoliswa ndongeni says:

  Hi yoliwa ndiziva ndinovuyo kakhulu xandibona imvelaphi yethu iqhakambile kangaka angathi singayibona naku Mabonakude ukwenzela abanye abantu basazi ukuba singoo bani ndiyazidla ngokuba liBhaca kwam anditisoli nakancani nobandinyathsela kowuphi umhlaba nditshokahle ndithsi ndiliBhacakazi mna

 4. Mavitshekandile says:

  Mina ndiyatiqenya ukuba libhaca .ndiphuma kuswela uvitsheka umantala nkosi unabela njengetshanga ..kwekhu madzodza tiyabuya etakwabhaca ,guys am so proud

 5. When we fled from the Zulu Kingdom to uMzimkhulu, who was based there before our arrival and what was that nation called?

 6. Mfanezakhe Dzanibe says:

  Would you please explain to me the historic background of the Dzanibes

 7. Zanthus Lungisa says:

  I want to know Amancwabe where do they come from in the Bhaca people

 8. siyabonga nge info about amabhaca besithanda nokwazi ukuthi
  siwela ngakuphi kuma xhosa noma amazulu

 9. I just love reading about the Bhaca culture but is it posible to get more infomation on the Mvambi name , i think they originate from eLugangeni in Mount Frere.

 10. kanti umkhosi wakwabhaca/ noma isizwe sethu Siyobuyanini?

 11. Siyeke ukuzifaka phansi kwetinye inhlanga.

 12. Vuyo Velebhayi says:

  I would also like more info about Wushe being Wushe myself.My other clan names known to me are Mjoli,Mhlanyana,Fobe,Mlambo….

 13. E Mandileni,kwamhlola ongapheli.ndiyabonga kakhulu ngoku bona ibali okanye imvelaphi yethu thina mabhaca. kucace mhlophe okwekati emhlophe ehlungwini ukuba siphuma kwa zulu.