AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu

72    Bhaca  Bhaca

Who are they? Where are they? How do they live? What makes them tick?

Check back soon to get these answers and more answered as we CELEBRATE the life of AmaBhaca.

The History, The Present and the Future!

The Heritage, The Place, The Food, The Lifestyle, The Music, The Dance, The CULTURE yamaBhaca.

»
72 Comments

  Lungiswa

  October 3, 2012 at 5:09 pm

  I would love to get more information about our culture. Now i know where i am from.

   mfundo

   May 30, 2013 at 5:09 pm

   Zulu khalimeshe Nofisa can u pls explain to me about the role of ngejane as uzulu cos they never mentioned anything about him in the history of kwa bhaca we here about makhaula,dabula,diko,ncaphayi etc & never mentioned ungejane or akanasabelo kubukhosi bakwa zulu

    songezwa

    April 5, 2015 at 5:09 pm

    Guys m also a bhaca anyone cab tell me more about bhacaz

  Lungiswa

  October 3, 2012 at 5:09 pm

  Can you please elaborate more about Wushe people because in most villages are many especially in Mount Frere

  Yoliswa ndongeni

  April 4, 2013 at 5:09 pm

  Hi yoliwa ndiziva ndinovuyo kakhulu xandibona imvelaphi yethu iqhakambile kangaka angathi singayibona naku Mabonakude ukwenzela abanye abantu basazi ukuba singoo bani ndiyazidla ngokuba liBhaca kwam anditisoli nakancani nobandinyathsela kowuphi umhlaba nditshokahle ndithsi ndiliBhacakazi mna

  Mavitshekandile

  May 9, 2013 at 5:09 pm

  Mina ndiyatiqenya ukuba libhaca .ndiphuma kuswela uvitsheka umantala nkosi unabela njengetshanga ..kwekhu madzodza tiyabuya etakwabhaca ,guys am so proud

  Zipho Dzanibe

  June 8, 2013 at 5:09 pm

  When we fled from the Zulu Kingdom to uMzimkhulu, who was based there before our arrival and what was that nation called?

  Mfanezakhe Dzanibe

  June 26, 2013 at 5:09 pm

  Would you please explain to me the historic background of the Dzanibes

  Zanthus Lungisa

  August 6, 2013 at 5:09 pm

  I want to know Amancwabe where do they come from in the Bhaca people

  mnyamezeli

  January 20, 2014 at 5:09 pm

  siyabonga nge info about amabhaca besithanda nokwazi ukuthi
  siwela ngakuphi kuma xhosa noma amazulu

  lulama mvambi

  March 17, 2014 at 5:09 pm

  I just love reading about the Bhaca culture but is it posible to get more infomation on the Mvambi name , i think they originate from eLugangeni in Mount Frere.

  Sifiso

  March 21, 2014 at 5:09 pm

  kanti umkhosi wakwabhaca/ noma isizwe sethu Siyobuyanini?

  Sifiso

  March 21, 2014 at 5:09 pm

  Siyeke ukuzifaka phansi kwetinye inhlanga.

  Vuyo Velebhayi

  April 30, 2014 at 5:09 pm

  I would also like more info about Wushe being Wushe myself.My other clan names known to me are Mjoli,Mhlanyana,Fobe,Mlambo….

  Mdingi Phindani

  July 1, 2014 at 5:09 pm

  E Mandileni,kwamhlola ongapheli.ndiyabonga kakhulu ngoku bona ibali okanye imvelaphi yethu thina mabhaca. kucace mhlophe okwekati emhlophe ehlungwini ukuba siphuma kwa zulu.

  Victoria Diko

  August 24, 2014 at 5:09 pm

  Thank you so much for this,please put more info about us.we were definately we are not Xhosa’s.When you meet even a xhosa and say you are a Xhosa they always say no ways!!!!uyintlanga wena!!!more especially eCape…Please guys let be proud of who we are not now change to speak xhosa like them.Proudly BHACA’s Qha

  siyabonga

  August 25, 2014 at 5:09 pm

  Mina ngikhule ngazi ukuthi ngiwu mzulu phaqa futhi akujiki I’m from emzimkhulu wat I’ve noticed not wonke umuntu osemzimkhulu ukuthi yibhaca we are mix dere amabaca and amazulu

  Anonymous

  August 26, 2014 at 5:09 pm

  ibambeni mabhaca akuthi

  Jadda

  August 27, 2014 at 5:09 pm

  @· Cetshwayo kaMpande etc…. of which nabanye abazibiza ngamaXhosa i.e. Bathembu etc. right now baphuma ngaphansi kozalo la Luzamane (The main man) originatorSiyabonga: iqini linye Bhaca Nation ayiwo amaZulu klaar (***Mnguni · Nkosinkulu · Mdlani · Luzumana · Malandela kaLuzumana · Ntombela kaMalandela · Zulu kaNtombela · Gumede kaZulu · Phunga kaGumede · Mageba kaGumede · Ndaba kaMageba **[this is the point where Bhaca’s originated]** · Jama kaNdaba · Senzangakhona kaJama · Shaka kaSenzangakhona · Dingane kaSenzangakhona · Mpande kaSenzangakhona of Zulu Kingship. So the main man is Mnguni. If you look at ours (Bhaca) Dilizintaba, ka Dingumhlaba, ka Mabhijela i, ka kaMthakathi, kaQoza ka Diko ka Ncaphayi, ka Madzikane, ka Khalimeshe, ka Vebi, ka Wabane, ka Didi, ka Zulu, ka Ntombela, ka Malandela, ka Dlungwana, ka Ndaba going back in the dayz etc…

   Anonymous

   June 16, 2015 at 5:09 pm

   This is a false information,amaBhaca is far beyond to the Zulu’s,amaBhaca were formed under Ncaphayi’s mother mamJuxu,who went to King Mhlontlo in 1873 claiming “ngiyabhaca,ngiyabhaca”they were named as ibutho lamaBhaca(the Regime of Bhaca nation) Gobiswana(known as Madzikane) was a king of amaZelemu,Malandela’s young brother Bhekisisa gave a birth to a lady known Nomanguni who gave birth to 4 boyz,Lufelelwenja twins Zulu & Qwabe the last born Vebi who was the father of amaZelemu,He gave birth to Didi begot Wabane begot Didi II begot Zulu(known as Zelemu),the whole nation called amaZelemu,Zelemu begot Wabane II begot Khalimeshe begot Gobiswane(Madzikane) in Pietermaritzberg,they were chased away by the White troops und Leautenant George Farewell and Leautenant George Fynn,they are situated @ Mount Frere known as amaBhaca

    Alex Dlamini

    September 19, 2017 at 5:09 pm

    AmaBhaca anemvelaphi yawo kanjalo umlandvo wawo.AmaZelemu achamuka enhla igama BHACA babizwa ngalo kudzala bebhace ezintabeni bengakafiki kulelilive.Futhi zokhumbula INKHOSI Madzikane1 lapho ezohlaselwa uShaka namabutho akhe okwakukhona nabamhlophe kuzohlaselwa uMadzikane ngobuchule nobuqhawe bakhe wawabulala amabutho kaShaka emfuleni,kwawukuyehlula kwakhe IMPI kaShaka.Wayengeyena nanjalo wakaZulu kodwa kusukela ngalelolanga

  Nomvuyo

  September 9, 2014 at 5:09 pm

  Mna ndingu MamWushe, Mjoli, Funeka, Thanana ofani yakhe ingu Tshaka. Ndilangazelela ukwazi ngeMvelaphi yalendlu yasemaWusheni.

   Anonymous

   June 16, 2015 at 5:09 pm

   AmaWushe libutho laseMozambique eleza liliduli landiselana namaZelemu namaXesibe imvelaphi yabo iseMozambique ngamaThonga(Tsonga)

  busi

  October 3, 2014 at 5:09 pm

  ngyabonga mina zngane zakwethu ngokwazi lasphuma khona… Mina nguZulu ,mageba,ndabezitha Sthuli skandaba ngenxa yokungaz kut uZulu ongokhalmeshe uvelakanjan ngimangele ngoba ngikhule mina engabizwa nhlobo kithi ngisho nasemsamo kodwa sengyathol kuth ai abakwethu ngith bayede kleyo ndawo

   Anonymous

   June 16, 2015 at 5:09 pm

   Lo Zulu wamaZelemu akahlobene nalo uthakazela kanje”Zulu Ndabezitha Mageba Mntwana”yena nguZulu Nofisa umafulela ngesibumbu kub’eswel’ingobozi”

  m mchithwa

  November 13, 2014 at 5:09 pm

  Ndizitsweba amacala xa ndisiva isizukulu senkosi uMadzikane sithetha ngoluhlabo , chief Mchithwa Zulu unyakaza esengcwabeni xa nitsho kanje, qinani Mabhavamahlr yithabantu

  m mchithwa

  November 13, 2014 at 5:09 pm

  Amabhaca adabuka KwaZulu, elandela abathembhu, amamfengu namahlubu etc.

  m mchithwa

  November 13, 2014 at 5:09 pm

  UnGejane nguzulu uzalwa ybrother ka madzikane ekwakuthiwa nguMadiya manintsi amakhosi, unkos madzikane wayengazalwa yedwa wayenabafowabo, kufana nenkosi uMchithwa ngeke ufane uvengaye kodwa kwakuyinkosi eyaziwayo pha ko 1840s kusabambe uMamjucu a ozala inkos Makaula a!!thole lesilo.

   Anonymous

   June 16, 2015 at 5:09 pm

   UMadiya uzalwa nguGatsheni nbaHarding ngabaNtungwa,nguMadiza lo umtshoyo

  Vuyo Velebhayi

  December 12, 2014 at 5:09 pm

  ndinguWushe,Mjoli,Maphalala,Godla,Bhaca elinkone,inkonjane emnyama enquml’imilambo kuba ibhabha phezulu,Nonina,Qubulashe,Mswanzeli,Makholwa okwakhe,Ndlwane encane ngoswela yona,Masindza ngonyalu izizwane zisinda ngobulongwe,Dludlushe,Sondzaba,Wabane,Maqholo,Ndohle,Bekiso,Phathwa,Mthi owathi ukuwa wabhekisa eThukela,Nonkasa,Deyi,Notshikila,Mbedu,Sondzaba,Omaphungela esosini amakomitshi ekhona,Godongwana kaMjoli noBekwa,Mjoli kaWushe,Wushe kaFulwenja,Lufulenja kaMageba,bayethe dludlushe nina benkundla kaWushe.

  Anonymous

  January 12, 2015 at 5:09 pm

  I’m c0nfused bc0z people who are called amabhaca are people who flere from their tribes {zulus xhosas swatis )met in umzikhulu started speaking their laugauges got use to each launguage began mixing azulu is zulu xhosa swati only that they can’t speak fully c0s of these tribes influence that’s why they are called bhacas

  toto pita

  January 14, 2015 at 5:09 pm

  i woulf like to know about the history of o Masango. they are also ama bhaca. wherevdid they originate and how did they become Masango

   Sapho

   September 27, 2017 at 5:09 pm

   Molo Toto,

   Ikhona into owade wayifumana malungana nemvelaphi yoMasango. Mna ndiliMfengu, kodwa ndiyayazi sihamba siphikisane ekuzithutheni.

  Shiyah Ncosa

  April 13, 2015 at 5:09 pm

  The words “Bhaca,Mbuka,Vaka,Kaffer,Kwerekwere ect” r all disrespecting,undermining,discriminating and insulting words dt one should not b called n identified by dem or take pride in dem,awacati ubuve bomuntfu bt r Jst names of looking down on others,Madzikane is a Swati name coz translated in Zulu is Madikane. Gobiswano choice 2 call himself in a Swati name n h ws fluent in Swati n dance isiSwati. Itibongo take tibhalwe ngesiswati hhayi isizulu or Xhosa, he ws a Swati leader in south Africa n dt all dt wer under him spoke his language n referred 2 as Swatis. Zulus r pipul who wer under da reign of Shaka Zulu coz b 4 Shaka all clans wer nations on their own n dt Shaka wld force people 2 submit 2 hm so dt h cn rule dem. It’s either u handed over yo self peacefully 2 hm,widout going 2 war wid him coz others wer hs subjects thru war wen h conquered them.Madzikane ws neva conquered by Shaka n so Madzikane n hs pipul r nt Zulus,secondly all pipul who r regarded as Xhosas.xhosas r down who wer under Tshawe in Mpondimise n all down who came 2 xhosa land n adopted isiXhosa language,culture,heritage”clothing” as theirs ie Mpondos,Xesibes of Jojo Mount Aylief,Thembus Dalindyebos,Dlomos,Madibas,Ngubegcukas,Mfengus who came from kwa Zulu,Bheles,Hlubis,Suthus ect except Swati pipul under Madzikane.coz wen Madzikane attacked Thembus of Ngubegcukas n overcome dem,dey went to report 2 king Hintsa of Galena praise name king of Xhosa by ethicity n all down dt wer under him n dey plated 2 Madzikane @ Gqutyini in Ngcobo 2 geda wid amaQwathi izinkomo zika Xesibe who also wer Xhosas.xhosas under abaThembu,afyer da death of Madzikane da Swati of South Africa under Madzikane wer nt under Xhosas.xhosas bt stayed on deya land Mount fre wid Swati names such as eLundzini”Ncunteni” eBondzeni,eMabhobho,eLuyengweni,uMganu mountain,Xopo, Mzimkhulu”Mtimkhulu”, Mzimvubu river “Mzimvubu river,Kokstud ect.Madzikane ws nt independent bt h ws interdependent of da Swati royal family of Mlambi who gave him their best izinyanga who made traditional medicine 4. Madzikane 2 pursue the Swati kingdom in South Africa under hs leadership.isiswati in Madzikane’s places ws killed by da nw government of Mandela who forced Madzikane’s pipul 2 abondone their language n learn isiXhosa wid a plan to take da glory of saying Madzikane’s pipul “swatis” r under Xhosas.xhosas so as 2 say dt Xhosas.xhosas deafited Zulus while it is nt lyk dat. Da leaders who lead in Mt fr n Mzimkhulu wer nt confident n brave enaf 2 stand their ground n say “we wl retain language of our mighty forefather n king Madzikane dt he spoke “isiswati” in our places bt gave up n accepted dis insulting n disrespecting word dt ws uttered by Anadarko black man to anada Shaka Zulu by dt tym.madzikane hs been robed n rip of his national identity “swati” thru hs pipul who r bewildered n confused as 2 wh ethnic group they r.finanally Gobiswano Zelemu by clan name n Gobiswano ka Khalimeshe,Madzikane ka Wabane owadzikadzika itive tabe Nguni called himself Madzikane ka Zulu by retaliating to Shaka’s insult of calling him iBhaca,he never said dt h is Zulu or under Zulu bt h said dis to disrespect n infuriate Shaka Zulu by using Shaka’s clan name n da name of da nation dt Shaka ws building.Shaka became furious n felt disrespected by dis man who calls himself Zulu while he is not under hm da name holder as surname n nation or ethnic name n send troops to kill Madzikane n hs pipul under him n Shaka failled.many clans nw r Zulus bt dey wer nt Zulus biologically n by birth bt dt dey wer under Shaka den dey whould call demselvs Zulus n dt made Shaka happy n proud,same goes to xhosas.So my question is ws Madzikane under Shaka Zulu or Hintsa of da Gcaleka Xhosa nation? Da unswerving is no Madzikane reign independently from dis two bt ws interdependent of Swatis of Mlambi clan,in other words h respected n listen to amaLambo n dt Mlambos dd nt hail Gobiswano”madzikane” bt Madzikane ws humble to dem. Da records of 1973 in Swaziland shows da isiswati/Bhaca dance performed in Swaziland which shows dt dis pipul r Swatis or under Swatis.da sucurcism n insanity n confusion of my kings pipul mst come to end end,”i don’t fear any man bt I fear only God coz man r made of flesh n dey all perish ” Ungangibiti nge Bhaca,Mbuka,Vaka,Kafer ect angel eligible ku Satan a ngibite udzodzi mine,angisiwo amakaka muntfu ndzini” thank u 4 go attention

  Shiyah Ncosa

  April 13, 2015 at 5:09 pm

  NginguMswati mine ngobuve,hhayi let into tenu enibitana ngato

  Msomi Dlomo

  September 13, 2015 at 5:09 pm

  A makhosi akwa Bhaca makagqugqutele isizwe sakwa Bhaca ukuthsi siphume etinfanini babite itibongo tabo qobo ngoba no Madzikane waye ngu Zulu ngoba nemvunulo yethu ayatiwa le kwaXhosa yatiwa kwa Zulu, namanje abantwana bethu bayamithsisana betalana ngoba abatani yiletinfani, phakamani maZulu amabhaca makatiwe, kunomdlalo oqhakambisa amasiko namagugu etizwe obitwa ngokuthsi yi ndoni tonke itizwe timelwe amabhaca akamelwanga lomdlalo uxhaswe hugavamenti I department ye arts and culture, ngenelelani makhosi siphakamise uBhaca.

  Lungisa

  September 18, 2015 at 5:09 pm

  Akubitwe umhlangano wabantfu abambalwa.Bona ke batokwati ukugqugqutela ukuvuselelwa kobuBhaca.

  thabiso sam dzanibe

  December 23, 2015 at 5:09 pm

  dat why as dzanibe we dont our family stil looking for tham help me to find as my fam eish

   Anonymous

   January 5, 2016 at 5:09 pm

   MCIZA IS TRUE BHACA

  Anonymous

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  DZANIBE IS HARDCORE BHACA

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TOO

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  KUNABO ANDILE LIZWE MCIZA
  MONGEZI MVULA MCIZA
  NOKWANDA MCIZA
  SBONISO MCIZA
  AMANDLA MCIZA
  VUYISILE MCIZA
  PHELILE MCIZA
  NONCEBA MCIZA
  MACHAWE MCIZA

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  MABHACANDILE ESWATINI

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  OMCIZA OMCHIZA AMABAHACA ANGEMPELA

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  CIZABUKHOSI BAKWAZULU

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  DZANIBE MCIZA

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  DZANIBE LOMUHLE LOCIZAKO ESWATINI

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  DZANIBE ONGAPHELI

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  NQOLO GABA MCIZA DZANIBE HLUNGWA

  AMABHACA ARE FOUND IN SWAZILAND TO

  January 5, 2016 at 5:09 pm

  TSHOTSHO MCHIZA NDATHANE

  Lungisa Mlenzana

  January 12, 2016 at 5:09 pm

  Let there be a committee to sit and organise the action plan for all interested people to be also involved.

  Nzimeni

  February 6, 2016 at 5:09 pm

  I really what to know where I come from,I only findout today that I am a Bhaca after engaging with someone from E.Cape telling wim that I am Mxosile o ghaba wase mlangeni,i am born in NWest so I dnt knw Xhosa but what I can tell u is that I am Bhaca.I need help to know my origin pls .

  Ngubeni ka Nkophe

  February 12, 2016 at 5:09 pm

  Ndicela ukwazi ngo Nkosi Machibise.wamaNqolo namaHlavuleni. NdiliWushe, Nguni, Machibise ka Mlithwa, Chibi lamanzi agqumayo, bakhi bexonya belidzabeka ukuze amaBhaca alwe namaNgutyana, Qwele Qwele, Phangode, rudelesandleni. Enkosi.

  masichume sithole

  March 14, 2016 at 5:09 pm

  My mother is mamjoli n am tshezi I would like to knw about amatshezi are they bhaca tribe bcoz my ucles keeps on calling me a real bhaca?

  Xhakamani

  April 8, 2016 at 5:09 pm

  Bhacas are many, from Umkomaas, Bulwer, Umzimkulwana(Portshepstone) Ixopo, Certain parts of PIETERMARITZBURG, Mount Aliff, Mount Frere, Matatiele, Cedavel, Kokstad, Harding, Cryton, UNDERBERG, DONNYBROOK ETC.

   Sindile

   August 19, 2016 at 5:09 pm

   I would like to see the elders give us the exact history of Bhaca or Zelemu because in early 80s I applied to a certain institution; whereby I was not accepted being not a Xhosa. I grow up knowing that I am a Xhosa but later find out we Bhacas. Those who are still in universities must dig out our history so that we can restore tribe. MaBhaca / Zelemu masibhobhe indzaba esiyatiyo. Zotsho Gema Nondzaba Gengesi

  lithakazi brightness magayiyana

  April 15, 2016 at 5:09 pm

  Ahh!! joli qubulashe nonina notshenge umasindza ngonwabu emva kwekhabhathi…………. mandingagqibi ngoba kuzave kutsiwe senditse………

  nandipa ndude

  April 6, 2017 at 5:09 pm

  Funu kwazi ba Umanci, Mjoli and wushe yinto enye

  Anonymous

  April 15, 2017 at 5:09 pm

  Ahh mbathane matshaya nto zama bhaca sana yhaz mna bendithi ndilixhosa kodwa utatam endixelela ukuthi asim xhosa mina

  Zamabhaca Lushozi

  June 8, 2017 at 5:09 pm

  I call myself uMzulu bcos I was raised in kzn. Recently my dad told me that angomzulu but I am IBHACA. Still don’t understand because my surname is Lushozi. Please clarify, anyone

  Anon

  September 10, 2017 at 5:09 pm

  Sanibona.
  Ngicela ukwazi ukuthi oNdadane, Gigaba, Mntambo, Mbonela, Toto, Yonzi bavelaphi.

  Alex Dlamini

  September 20, 2017 at 5:09 pm

  Wathi uyenake osewuMADZIKANE kaZULU he obtained. Manjeke kwa uZulu ways waya

  Anonymous

  September 22, 2017 at 5:09 pm

  Ndifuna ukwazi ngo Mhluzi ukuba yena uzalwa ngubani

  Vanisile Donald

  September 22, 2017 at 5:09 pm

  Ndifuna ukwazi ngo Mhluzi ukuba yena uzalwa ngubani

  Sondzaba Mjoli

  November 14, 2017 at 5:09 pm

  Habee laqhamuka iBhaca langempela Weshe laveza indlebe eyodwa ladonsa igwegwe Lalo lasithela eMthunzini asambeni maBhaca sibuyele kwelakithi.

   Jabulile Khuboni

   November 20, 2017 at 5:09 pm

   MJOLI, HLATHI, QUBULASHE,NONINA,WUSHE,MASINDA NGONWALI,ABANYE BESINDA ,NGOBULONGO. Uma wami uzalwa khona kwaSonzaba.

  Jabulile Khuboni

  November 20, 2017 at 5:09 pm

  kuhle ukuzazi ukuthi uvelaphi i have always knew that ngiyiBhaca from eMzimkhulu. i have only one question okhuboni,mphemba,langa,bhele,sompisi when i want to carry on kwamele ngithini ? help if you have idea please .

  Andile

  December 10, 2017 at 5:09 pm

  I fully agree wth u Shiyah Ncosa, amaBhaca abizwa kanjalo bt axubene(zulus,xhosas,swatis) ayadelelwa/ayachwentswa njengoba ejongelwa phantsi nangoku kodwa ubukhosi baqala eSwatini bagqama kuMadzikane, indlela agqoka ngayo ifana nesiswati NOT isizulu especially when u look at izintombi zawo. I jst wish i can ask if u hav ulwazi ngooSodlaka bcz some r confused bt what i know is tht booNdzimande Mphephethwa Gqayi Ngqukuva owasukela isgodo smuka namanzi ethi yinyama.

  andle lizwe mciza

  January 18, 2018 at 5:09 pm

  ANDILE LIZWE MCIZA…..WASEMANQOLWENI…KWA-MCIZA….KWA DZANIBE ONGUGABA ONGAPHELI RESIDES IN SWAZILAND WITH MANY OTHER NQOLOS.

  Cebile Mncwabe

  January 26, 2018 at 5:09 pm

  Hy guyz i was told the Mncwabes are amabhaca.i would lyk to knw their language and traditional outfit

  Anonymous

  January 26, 2018 at 5:09 pm

  I’ll like to know more about Duze ; he is a bhaca from umzimkulu

  Shiya Patrick Ncosa

  February 9, 2018 at 5:09 pm

  @Andile kunjeba usho bhuti nanamhlanje asekhona amabhaca eSwazini coz uGobiswano weza kwelakubo esezibiza ngegama lesoSwazi futhi wayehamba mamaswazi ooChiya? Dzanibe,Gamedze kanye nabanye coz wabathembisa umbuso ozimele, kodwa da fact remains dt isibhaca senzwa eswazini sonke ngisho nokugida konyawo olungaphakami kakhulu.kuleminyaka lapho adibakhona namaMpondo uMadzikane most of hs people “80% are Xhosa speaking n 10% r Zulu speaking so dts y they r categorised as Xhosas than Zulus or Swatis.bt swatis Chiyas,Gamedes, n Ngqolos played a huge role in Madzikanes kingdom dts y evin Wushes ” the Zulu Mtungwa Nguni ” named their son Sondzaba.kgumbula amaMtungwa nguni wayenga tsitsitu so ngolwimi lwabo waywzoba ngu “Sondaba” eg like Sokhumalo, Sondaba ” wer called Khumalo n Ndaba “Zulu house” n many mor

Leave a Reply to Vanisile Donald Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>