All posts by : Bhaca

KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014
14 Oct
8:11

KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014

We recently had an opportunity to speak to the King of the Bhaca Kingdom, King Madzikane II (the second), Ahh! Tholelengwe!!! Thandisizwe ka Dilizintaba ka Dingumhlaba ka Mabhijela i ka Mthakathi ka Qoza ka Diko ka Ncaphayi ka Madzikane ka Khalimeshe ka Vebi ka Wabane ka Didi (Zelemu) ka Lufulwenja ka…

Idabi lake Ntsizwa
11 Jun
8:02

Idabi lake Ntsizwa

Ngonyaka ka 1828, uShaka ka Senzangakhona wahlasela uMadzikane no Faku. uShaka wanduluka ekhokhele umkhosi wakhe buqu. Wathsi mayefika kumlambo uMzimkhulu, wawehlula kabini lomkhosi, omnye wawukhomba ukuthsi uhlasele uMadzikane omnye wawukhomba kuFaku ikhokhelwe tinjengele. UShaka no Henry Francis Fynn bashiyeka etu komlambo uMzimkhulu.   Umkhosi owawuthunyelwe kuMadzikane wahlangatshetwa etu kweentsaba teNunge….

Iintombi ta KwaBhaca Kingdom kumkhosi wokukhahlela 2012 – Bhaca Maidens
12 Oct
12:29

Iintombi ta KwaBhaca Kingdom kumkhosi wokukhahlela 2012 – Bhaca Maidens

Iintombi ta KwaBhaca Kingdom kumkhosi wokukhahlela 2012 – Bhaca maidens at Umkhosi wokukhahlela in Mount Frere at the King Madzikane II’s Royal Place, eNcunteni!

Madzikane KaZulu
25 Mar
3:38

Madzikane KaZulu

Madzikane was the founder and a King of the Bhaca people. Before him his father’s tribe was known as AbakwaZelemu but after Madzikane had united many multitudes of deferent people and deferent tribes his nation was known as amaBhaca consisting of many tribes including amaZulu akwaZelemu, amaWushe, amaNqolo,amaNzelu, amaZizi, amaNjilo,abaseNhlwangini, amaQwabe, abaThembu etc….

Bhaca people
06 Mar
8:19

Bhaca people

The Bhaca people or amaBhaca are an ethnic group in South Africa, mainly found in the small towns of the former Transkei homeland, Mount Frere and Umzimkhulu, and surrounding areas (a region that the Bhaca people call kwaBhaca, or “place of the Bhaca”). Their language, isiBhaca, is Xhosa with strong Zulu and some Swati influences. The origin of their name is unclear. The word ukubhaca in Nguni languages means to…

AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu
13 Feb
5:09

AmaBhaca – The People of Madzikane kaZulu

Who are they? Where are they? How do they live? What makes them tick? Check back soon to get these answers and more answered as we CELEBRATE the life of AmaBhaca. The History, The Present and the Future! The Heritage, The Place, The Food, The Lifestyle, The Music, The Dance,…

<