Iintombi ta KwaBhaca Kingdom kumkhosi wokukhahlela 2012 – Bhaca Maidens

12    Bhaca  Bhaca
Iintombi ta KwaBhaca Kingdom kumkhosi wokukhahlela 2012 – Bhaca Maidens
12 Oct
12:29

Iintombi ta KwaBhaca Kingdom kumkhosi wokukhahlela 2012 - Bhaca maidens at Umkhosi wokukhahlela in Mount Frere at the King Madzikane II's Royal Place, eNcunteni!

« »
12 Comments

    intombi yebhaca

    July 31, 2013 at 12:29 am

    atitintle intombi tamabhaca tilandzele umthetho, yibambe kanjalo bhaca ungayiyeki

    Mhluzi

    August 30, 2013 at 12:29 am

    Ndicela ukwaz ukuba bathini na ooNdobe xa bezithutha

      Anonymous

      October 5, 2015 at 12:29 am

      Oondobe,ophungela ,obhongweni, onkomilele, abehla ngozungulu indlela zihleli, olamla impi iphele ithi tuu, omageba,

    lwazi

    April 11, 2014 at 12:29 am

    I would love to be there when there reed dance takes place please , i wont to learn more about my roots. i am from umzimkhulu.

      Sifiso Godla

      July 5, 2014 at 12:29 am

      ndiyatiqhenya ngolwimi lethsu masihlanganeni mabhaca sonke sakhe isizwe sethsu.

    Sandulele

    October 8, 2014 at 12:29 am

    Ye maBhaca nithi niyalubona na uba olu lwimi lwethu luyafa uba ave seluvele lufile? kaloku thina asingawo AmaXhosa yaye singengawo namaZulu na Kakade koko sizimele ngenqayi elangeni siyinzalelwane Kamadzikane. lilonke ndithi abo banentlantsana apha ekuthetheni olu lwimi lwesiBhaca please torho nibobhala ngalo maan!

    Nzimeni

    February 6, 2016 at 12:29 am

    I need to know my origin,my father lost it and now I am leaving with Batswana tribe and I know for a fact that I am not a Tswana but Xhosa

    Mfa' makaula

    July 3, 2016 at 12:29 am

    Thsina siti nzule thsina mabhaca,igama elithsi (bhaca) lichaza UKusuka endzaweni otalelwekuyo ufudukele kwenye.

    zizile

    August 3, 2016 at 12:29 am

    izintombi ezinhle

    Anonymous

    August 14, 2016 at 12:29 am

    Phambili mabhaca phambili.

    Bongeka Mngonyama

    October 30, 2016 at 12:29 am

    Zithini izithakazelo zakwa Mngonyama mabhaca? Futhi uthini umlando ngawo?

    Ngicela ukwehlela ngezansi

    lwando

    March 8, 2017 at 12:29 am

    umthembu, ibhaca, igcaleka, ingqika, ibomvana, imfengu, umhlubi wahluke ngantoni emxhosen

Leave a Reply to intombi yebhaca Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>