KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014

KwaBhaca Kingdom Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) 2014
14 Oct
8:11
King Madzikane II dancing in front of the Bhaca maidens at Umkhosi wokukhahlela 2014 in Elundzini Great Place, Ncunteni village, Mount Frere

King Madzikane II dancing in front of the Bhaca maidens at Umkhosi wokukhahlela 2014 in Elundzini Great Place, Ncunteni village, Mount Frere

We recently had an opportunity to speak to the King of the Bhaca Kingdom, King Madzikane II (the second), Ahh! Tholelengwe!!! Thandisizwe ka Dilizintaba ka Dingumhlaba ka Mabhijela i ka Mthakathi ka Qoza ka Diko ka Ncaphayi ka Madzikane ka Khalimeshe ka Vebi ka Wabane ka Didi (Zelemu) ka Lufulwenja ka Mageba ka Gumede kaZulu ka Malandela ka Luzumana ka MNguni ka Ntu. We spoke about this year’s Umkhosi wokukhahlela (womhlanga) held on the 27th September 2014 at Elundzini Royal Residence, KwaBhaca Great Place , Ncunteni village in Mount Frere.

Q: What is Umkhosi Wokukhahlela?

A: Umkhosi wokukhahlela is a cultural practice of AmaBhaca that seeks to restore and entrench the dignity of the Bhaca Kingdom, through its women and young girls. It’s a response to a need to reignite the principle that the beauty of a nation is seen through its children, young girls and women. It’s about showing the beauty of AmaBhaca. If we respect our children, youth and women, we will be respected as this nation. This is an old practice which we used to observe. However today it’s also our attempt to respond to HIV, teenage pregnancy, school dropouts. It’s about purity while instilling a sense of worth and focus amongst young people.

 

Q: What is the history behind this very significant event?

A: Annually, we made a decision as part of the reconstruction of Bhaca Kingdom that we must celebrate our children and women as a nation to show how much they mean to us.

 

Q: When and why did you revive this age-old tradition?

A: On my return and taking the role to lead this nation, weI had to think about the main building blocks that will take the Bhaca Kingdom forward. This was about laying the foundation. This is the foundation - instilling a value system. This was conceptualised in 2009 when I came back to the Kingdom.

1 Umkhosi wokukhahlela - Bhaca Royal Reed ceremony - Elundzini Royal Residence, KwaBhaca (6) - Bhaca Maidens

Bhaca maidens bringing traditional beer and a traditional drink (imbile/inqodi) to the King

Q: Why is it important for girls to partake in this magnificent event in the Bhaca calendar?

A: Young girls are the face of this nation (ziintyatyambo zesi sizwe) and If we cannot show our love for them first, they will not be respected elsewhere. This provides an opportunity for them to be taught very fundamental principles of life based on our culture as amaBhaca, as you would remember that some are coming from child headed households or without parents. As it takes a village to raise a child, this provides equal opportunity for the children who take part. It’s also a platform that protects them from the ills of the society such as rape and gender based violence. There is more to it. Also, we do not have dustbin for any child in this nation therefore, all children regardless of circumstances must be allowed to participate.

 

Q: What is your vision for this spectacular event and for the Bhaca Kingdom as a whole for the near future?

A: The programme must carry on for as long as this nation lives. This Kingdom must arrive to a point where its liberation will be measured by having its people taking pride in saying that they areAmaBhaca equal to all other Kingdoms of the World. We should not shy away from the fact that we are still oppressed.

 

Umkhosi wokukhahlela ceremony 2014 was a success, though only on its third year, more than 500 girls who undergo virginity testing, attended the ceremony as proud iintombi nto!!! Indlovukati yesizwe samaBhaca, Queen Nosizwe, MaMjoli, Wushe, Qubulashe, Nonina, sindzangonwalu, Nongwenya was at the ceremony. Some of the speakers on the day were Mr Zola Zembo Mlenzana  & Mr Lumko Mtimde from the Bhovu clan and CEO of the Media Development and Diversity Agency (MDDA),  who encouraged the proud Bhaca maidens to  focus on developing and empowering themselves with education for a bright future.

«
18 Comments

  nosipho msongelwa

  October 16, 2014 at 8:11 pm

  kwakuhle kwethu kodwa nje okubi uba thsina asimenywa ngala ko Mqhokweni, ngwekazana, Sithinteni, Silindini Gubhuzi sakhe kwelicala lasenstizwa. siyacela bakwethu kunyaka ozayo nisimeme nathi

  Precious Mdutyana

  October 22, 2014 at 8:11 pm

  kwakuhle kwaBhaca thsina ne sike Mzimkhulu singabantfwana baka Madzikane owaDzikadzika itive. siyajabula ukubona imisebenti yakwethfu kwaBhaca imisebenti yamaKhalimetshe seyivetwa kule Technology .

  Siyaluthsandza usiko lwethfu nolwimi lwethfu futhsi siyatiqhenya ngokuba ngamaBhaca nakemisebentini esiyentayo especially in Gauteng Province bayati ngesive sethfu .

  Makungaba khona indlela besingathsandza ukuthsi isiBhaca sethu sibhalwe sitolikwe sikwati ukusibhobha ngokusemthethweni (as an official Language)

  AmaBhaca awabutwa mahle hle umhalaba wonke jikelele.

  Ah!! Khalimetshe!!

   siphenathi

   June 1, 2015 at 8:11 pm

   haaa ezethu kelezo ezako mkhulu ndim lowo ndikho

  Anonymous

  May 23, 2015 at 8:11 pm

  Siyatibongela tshin bozulu okhalimeshe omafula nomarhela onombuso sitshi Aa khalimeshej

  Sindi Dabula

  September 24, 2015 at 8:11 pm

  Ndim kelowo bantakwthu uKhalimeshe, Zulu, tshangasi, owathi xa ehamba abelungu bakhala, Zwide, Nkaba yenkosi, marhela ahhhhhh Khalimeshe, Zulu

  sizukisa magobiyane

  September 29, 2015 at 8:11 pm

  ndingumjoli, thanana, wushe, moya, urhwanqa nam ndilibhaca bafontini ndingumdzaka ndiyatingca ngobuntu bami..

  ahhhhh tholelengwe!!!!!

  Luxolo Qulu

  November 20, 2015 at 8:11 pm

  Mna ndinguSiwela,Vutsheka,Matalankosi,iMpovane,uMnabela owanabela kuzo zonke izintaba uMafukuza njenge lemvula,fulela mfazi olivila wanetha…..Ahhhhh Tholelengwe!!!!!!

  Luxolo Qulu

  November 20, 2015 at 8:11 pm

  Mna ndinguSiwela, uVithseka, uMatalankosi, iMpovane, uMnabela onabela kuzo zonke izintaba uMafukuza njengefu lemvula, fulela mfati olivila wanetha, uNdulumbela…..Aaahhh Tholelesizwe !!!
  Long Live the King…..!!!!!

  Anonymous

  December 7, 2015 at 8:11 pm

  Ngiyacela mina some ukuba sibe nabantu abazibiza ngo KING bamabhaca asinaye uking as amabhaca

  Mduduzi Mtolo

  January 11, 2016 at 8:11 pm

  kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi name kanti ngiphuma esizweni esikhulu kangaka, ngifisa engatsi abaphathi bangake bayisukumele lendaba yethu singamabhaca kubuye nobukhosi obu obebiwa ondlebe

  Nontando menziwa

  June 20, 2016 at 8:11 pm

  Mna ndhu GABA KATHSAYI MAHLAMBA HLALETSHEN MATHSANDZANA NDLE MALANA KHAYA UNGAMGQABI NGEMPOBOVANE TAWUDLULA NABADLULI BENDLELA BAKHI BEXONYA BANASALELUKA AH!!!!! NDZABEDFOLO NDILI DZANINBE MNA NDILI NQOLO PH EDINDELA COMMON KWANONTSABA TOPHA AMANTI EMLOMO NYOKO TIYATIDLA NGOBUMNA MNA

  Zoleka Dyantyi

  June 21, 2016 at 8:11 pm

  Kuhle ukuziqhenya ngobuthina, mna ndingu Gamedze ugele ungonyama umsuthu usilwa umphubane unomasi umbew’engenakhoba enekhoba ifuze kulonina

  zizile

  August 3, 2016 at 8:11 pm

  nami ngifisa engathi ndingaba khona la kulezintombi ngoba nam ndiyazidla ngobuntombi bami…

  bendisacela nindicede nami ndikwazi ukuhlangana nezinye izintombi zakwa bhaca

  Themba Mjoli

  September 26, 2016 at 8:11 pm

  Sindi I got disturbed I wanted to discount the inclusion of Zwide. They are not the Zulu clan and were never conquered by Shakas’army for reasons too many to mention. He allowed them to continue as ling as they showed him allegiance. So I do not understand why include them when praising our nation

  mzimkhulu

  May 19, 2017 at 8:11 pm

  ndicela ukwazi aMANUNE kunye naMakhuma ngevelaphi yawo bahlangana kanjani

  Siyanda Phakade

  June 24, 2017 at 8:11 pm

  Ngifun’ukwazi kabantsi yin’iinto eyenza singabuyeli kwesika Mthaniya emfakwempi

  andle lizwe mciza

  January 18, 2018 at 8:11 pm

  AWESOME BHACA TRADITIONS STILL BEING UPHOLDED BY LOYALISTS

  Shiya Patrick Ncosa

  February 9, 2018 at 8:11 pm

  @Mzimkhulu uNune no Khuma bazalwa ngu Khondonyawana indodana ka Bhathane , kuthi yena uNune azale u Nxanda omdala alanywe ngu Doyi” uMatshaya”, Nune”Mnune” no Khuma”Mkhuma” ngamawele umzi ka Nune wathabatha usiko lokuqamba indodana enkulu ngo Khokho “Xesibe” , ibe lento yenziwa yindlu kaXesibe enkulu okuzalwa khona uNxontsa unyana ka Gano”Mganu” lento yenziwa ukuze kwaziwe ukuthi iNkosi enkulu yamaXesibe “iSilo/Kumkani yamaxesibe nguNxontsa so nendlu ka Mnune indodana ka Khandanyawana yakopisha lento yakwa nxontsa ka xesibe.into yoNtozabantu(Nondzaba/Mbathane ooTshin eybheka) kanye neka Mganu (sabel’ uyabizwa) ifana nale eka Qwabe no Zulu .ikomkhulu lamaxesibe lise Mount aylief kwa Nxontsa ka Xesibe

Leave a Reply to Siyanda Phakade Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>