Umkhosi wokukhahlela – Bhaca Royal Reed ceremony – Elundzini Royal Residence, KwaBhaca (15) – Bhaca Maidens

1      Bhaca
Umkhosi wokukhahlela – Bhaca Royal Reed ceremony – Elundzini Royal Residence, KwaBhaca (15) – Bhaca Maidens
14 Oct
7:51
1 Comments

    Lungisa

    October 6, 2015 at 7:51 pm

    Okwami nje maBhaca kaNoniko ukucela wonke amakhosi akwaBhaca ukuthsi akayeke ukulwela itikhundla;nasi isive senu sishabalala nibhekile.Ake kwenteke ke nokuthsi nathsi abane ntshisekelo yokuvuselela ubuBhaca sibitwe,sitobonisana sisonke ngendlela eya embili.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>