Tag : uShaka ka Senzangakhona

Idabi lake Ntsizwa
11 Jun
8:02

Idabi lake Ntsizwa

Ngonyaka ka 1828, uShaka ka Senzangakhona wahlasela uMadzikane no Faku. uShaka wanduluka ekhokhele umkhosi wakhe buqu. Wathsi mayefika kumlambo uMzimkhulu, wawehlula kabini lomkhosi, omnye wawukhomba ukuthsi uhlasele uMadzikane omnye wawukhomba kuFaku ikhokhelwe tinjengele. UShaka no Henry Francis Fynn bashiyeka etu komlambo uMzimkhulu.   Umkhosi owawuthunyelwe kuMadzikane wahlangatshetwa etu kweentsaba teNunge….