Kwa-Bhaca – Mount Frere (Music by Mful’ongatshi)

29 Comments

  Msindisi

  April 12, 2012 at 6:57 pm

  Lets all back to our cultures

  Odwa

  May 5, 2012 at 6:57 pm

  Im glad to hear so much about my history.now I know who Im I,proud and happy.dlamini jama,kasjadu, nomana

  Manqoba

  September 17, 2012 at 6:57 pm

  Ndiyawuthanda lomlando maNguni amahle, ndirabule ndayihambisa lebekile yangahlali ndawonye. Ndithemba ukuba ndizoni bona emaNgunini nakoFacebook

  Nolufefe mshuqwana

  May 29, 2013 at 6:57 pm

  Am proud ukubona uba neyethu i culture isezintweni..am proudly iBhaca

  Siphesihle

  July 3, 2013 at 6:57 pm

  my surname is mshengu . am I a Bbhaca coz my father used to say he was a bhaca.

  Maxesha

  February 19, 2014 at 6:57 pm

  Aahh Madzikane ka Zulu

  Kunenja enkulu ye hlathi eyemka nomlambo
  Omkhulu wamakroza eZulu inkulu ngokuphindwe ka thathu kune Kati zehlathi kumele siyokuyi funa apho yaphumela khona

  landule Ncwana

  March 7, 2014 at 6:57 pm

  Mna ndinguLandule Ncwana ndinguMdlangathi, uJuta,uNobhedu,uNgweduna uSirhama somntwana ndiseDutywa kodwa ndiyagula umakukhulunywa ngaMabhaca nangona otat’omkhulu bamfenguzela kwaGcaleka nje .

  siviwe

  April 11, 2014 at 6:57 pm

  is so gud ukhwazi jst ngase ndazi the real full praises of my clan as Mbanjwa.

  ayanda

  June 1, 2014 at 6:57 pm

  hey thixo nam ndilibhaca phantsi esbovini emount frere ndiyajabula isiko lakwithsi makuthakhamba latiwe kanje ndithsi phambile nam ndiwuzulu ukhalimeshe unofisa ongafi nangamayolo aahh mageba sikhuleka kuwe nkosi

  Stone

  June 18, 2014 at 6:57 pm

  Siyatfhsokota kakhulu nakuthsi kantsi leletitibongo titawu tibenendzima etiyidlalako bakwithsi. nalha kim kwasuke kwafika nje lhoku.

  Pumza tabata

  June 24, 2014 at 6:57 pm

  Mna ndingupumza tabata ndifunisa ngodad wam endingazange ndimbone kuthwa ngowasemount frere ndifuna ukwazi banzi ngemvelaphi yam umama wam ngumxhosa elady frere kuthwa udad wam libhaca ugxarha isurname yakhe andiyazi bt umama wayehlezi ethi akazi noba usaphila na cz wamgqibela ekapa ngonyaka 1996 any one onolwazi ngefamily yam pls ngicela angithinte kulenombolo 0784674283 ngicela ngibongoza ndiyamneeda udad wam o my dad’s family my mum passed away last month now i need my dad plz plz ngokuzithoba okukhulu

  Likho Gxumisa

  January 22, 2015 at 6:57 pm

  yheyi ndiyayithanda lento mabhaca kitshi shayani bafowethu sikhona sonixhasa im proud of my town MOUNT FRERE

  aphinda mpisane

  February 14, 2015 at 6:57 pm

  im also glad to under amabhaca epcecialy to be ruled by Madzikane2 it is the time whereby i know that its goog to follow my culture

  zodwa

  March 5, 2015 at 6:57 pm

  lala ngoxolo saba ka mbixane ugqhatso ulifezile DJ mabuken ntozabantwana Ooma yorgurr

  Shiyah Ncosa

  March 15, 2015 at 6:57 pm

  Kuyathokozisa ukubona ukuthi ookhokho bami badlala indima enkulu ukwakha isizwe sakwa Zulu emaBhaceni ngalendlela,akukho nkosi ngaphandle kwamaqhawe,ukuthi nje lomlando uthinta kakhulu u Madzikane ka Didi”uMadzikane uZulu” ngoba phela naye uZelemu oBhacile zange abeyingqongqo ngokwakhe nje,ingathi amaZulu lawa wakithi emaBhaceni angahloniphana futhi ahloniphe no Zulu indlunkulu kwaNongoma ngoba Thina basemabhaceni sazikhonzisa ngaphansi kuka Zulu u Mageba iLembe ngokukhuluma ulwimi lwabo,nokumbatha imvunulo yabo, nokubongelela ngokuthi Zulu ngoba kwakumele sibe nokwethu okuhlukile kulokhu okuka Zulu. Nakho nje ukuzibiza kuka Madzikane ngokuthi uZulu kuyihlaya nje ngoba yena ubenguZelemu/Didi isbongo/inhlanga yakubo.ukuthi ethi ungu Zulu lokho kwakusho ukuthi uzifaka ngaphansi kuka Zulu, ngakho ngokwenhlanga”clan”uMadzikane uZelemu/umZelemu kodwa ngokobuzwe ungumZulu,ngikwesgodi ungowasemaBhaceni.njengami nje nginguXesibe/umXesibe ngenhlanga”clan” ngobuzwe ngingumZulu all bcoz of da the king yasemabhaceni”isgodi” that decided 2 call himself uZulu that makes me umZulu 2 ngokobuzwe.let us not b 1 sided coz da r many clans ezadabuka ka Zulu ngokwegazi eg abakwaMbatha “amamBatha” bazalwa nguSontshikazi”umbatha” ka Mpangazitha ka Mageba ka Zulu.dis pipul ngokwenhlanga bangamaMbatha bt ngobuzwe bangamaZulu coz bangaphansi kwa Zulu,da same goes 2 Ntshangase n Biyela.so it makes no differents Ngo Zelemu no Wushe since dey r sons of Lufulwenja ka Mageba ka Zulu,Zulu by surname/clan name n by nation wl remain dominent”the main stem”,so abasemaBhaceni bangaphansi kuka Dlungwane2 uZwelithini Zulu.

  ZWELETHU

  June 24, 2015 at 6:57 pm

  Ezikamanzikane madoda

  thobile

  July 30, 2015 at 6:57 pm

  manna ndiyalithanda isiko ndicela ucebiso

  Msomi Dlomo

  September 14, 2015 at 6:57 pm

  Aah Madzikane ka Zulu nditiva ndijabulile kakhulu nangibona amasiko amabhaca evuseleleka kuyathembisa ukuthsi lukhulu luyeta ngoba kuthsiwa itinto etinkulu tiqala kancinci siyambonga kakhulu unkosi uThandisizwe Zulu ngendzima ayidlalako ngokubuyisa amasiko namagugu amabhaca sinawe Zulu angathsi angaphakama namanye amakhosi akwa bhaca sihlangane isizwe sika Zulu Mina ke ngiwu Dlomo , Phakathi , Cesi, Dlelelangeni, Zinakile wakwa bhaca kwisigodzi sase Ngwekazana kwi Nkosi uMdutshana.

  Lungisa

  September 19, 2015 at 6:57 pm

  Let all of us who are keen and itching to revive ubuBhaca come together and strategise and synergise our efforts .

  Anonymous

  September 21, 2015 at 6:57 pm

  Ow into tam matite kum tonke

   Nomajileka zimemo

   March 5, 2016 at 6:57 pm

   Kwekhuuuu madodza ndimthsandza umfulongatshi kuba ufute mna kuthii manditshaye ingoma xa ndimbona usakhona ba4 ndiyakuthanda mtakabawo;(;(;(

  luyanda shwaye

  March 11, 2016 at 6:57 pm

  eih madodza atsho amabhaca kuthsi madodza.ngiwuSiwela nami ngiyayibonga into enhle kanjena eyekheke kuledolophu engatalelwa kuyo Mount Frere Bhaca Town…. wadla Madzikane KaZulu nkos esiphethse… ahh Mageba

  sandile

  April 13, 2016 at 6:57 pm

  Can anyone knowledgable about the origins of the people tell me who is chiya and what are the clan praise names for chiya

  Zandile Madzikane

  April 22, 2016 at 6:57 pm

  Ndilibhaca ndinguzulu uvebi ukhalimashe unofisengafi

  winnie Boqwana

  October 30, 2016 at 6:57 pm

  ndingowaseMountfere isiduko Sam Khasibe osaziyo makandituthe ndiyacela

  Anonymous

  April 4, 2017 at 6:57 pm

  Ma-jili
  Ndingavuya mangabe ningandi nceda ngabantu bakwa jili kuningi engifunukwaz ngamasiko **makwenziwa intambo…..please help

  nomawethu

  April 21, 2017 at 6:57 pm

  Ndingu Nomawethu Majova ndeva uba oo Majova babe phuma kwa bhaca ndiyavuya ukuva imbali yakwa bhaca mna ndingu bhisha,gaba,mntambo,zitsho, XHOLINDLOMVU, nyawo ZINCINANE kodwa zingangamabhlayI etolofiya gogoba

  mzomhle

  February 9, 2018 at 6:57 pm

  Ngicela onolwazi NGO Duze , ngisemzikulu ngiyi bhaca

  mzomhle

  February 9, 2018 at 6:57 pm

  Ngicela ukwazi kabanzi ngo Duze , ngiyi bhaca emzimkulu

Leave a Reply to winnie Boqwana Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>